Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
SwiC
Xuất hiện:
4 Tháng chín 2015
Châm ngôn
Tick
Giới thiệu về
Tick
Trang web
Boom
Xếp hạng của Team
Swiss Clockwork Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
+[SwiC]pumukel Người lập Team 4 Tháng chín 2015 12 Tháng tư 2018 - 11:41 pm
[SwiC]Miloshi Team Captain 21 Tháng chín 2015 5 Tháng một 2018 - 8:54 pm
[SwiC]3gea Team Captain 4 Tháng chín 2015 21 Tháng năm 2017 - 9:09 pm
[SwiC]_spirou Team Captain 22 Tháng mười hai 2015 8 Tháng tư 2018 - 3:44 pm
[SwiC]Zarno Team Captain 22 Tháng mười hai 2015 18 Tháng hai 2018 - 11:05 pm
[SwiC]faendli Team Captain 4 Tháng chín 2015 19 Tháng bảy 2017 - 9:34 pm
[SwiC]Giannieboy Team Captain 4 Tháng mười hai 2016 1 Tháng một 2018 - 6:37 pm
[SwiC]Rattermatter Team Captain 4 Tháng chín 2015 6 Tháng một 2018 - 11:42 pm
[SwiC]Eiterstreiter Team Captain 16 Tháng năm 2016 20 Tháng tư 2018 - 7:51 pm